Rozmowa numeru

Pomoc na wiele sposobów

Powinniśmy być przekonani, że dysponujemy rozwiązaniami, które wpływają na losy niepełnosprawnych i wykluczonych. To dzięki nim stawiają oni pierwsze, nieśmiałe kroki na zawodowym polu, uczą się funkcjonowania w zawodowym środowisku, przekraczają bariery, które wydawały się im nie do pokonania – mówi Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Aktywizacja społeczna i zawodowa

Dźwignie pomocy

Nieobecni, a przecież są – ukryci w statystykach bezrobocia, na mapach ubóstwa, wykazach klientów opieki społecznej czy długich kolejkach do publicznej służby zdrowia. Wykluczeni, czyli bezrobotni, biedni, niepełnosprawni czy z jakiegokolwiek innego powodu znajdujący się poza głównym nurtem życia społecznego. Ponowne włączenie ich do społeczeństwa wymaga specjalnych działań – nie tylko od nich samych. Na Mazowszu instrumentem włączenia społecznego jest między innymi Regionalny Program Operacyjny, a dokładnie priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Debeściak

Zostań spółdzielcą, czyli przedsiębiorczość na obecne czasy

Spółdzielnia socjalna – jeszcze dekadę temu ten termin kojarzył się albo z poprzednim ustrojem, albo z pracą chronioną rencistów. Przez ten czas wiele się zmieniło. Przedsiębiorstwa społeczne – bo tym są spółdzielnie – dla coraz szerszych grup stały się sposobem na to, by godnie pracować i godnie zarabiać. A czasami w ogóle są jedyną szansą na pracę. Unia Europejska systemowo wspiera społeczną przedsiębiorczość, na Mazowszu – między innymi instytucjami pośredniczącymi ze stemplem Regionalnego Programu Operacyjnego.

Kuźnia projektów

Wyjście z cienia

Dla Europejskiego Funduszu Społecznego nie ma projektów niemożliwych do realizacji. Szczególne znaczenie mają te, które otwierają nowe możliwości przed osobami z niepełnosprawnościami, ułatwiają im życie w społeczeństwie i przygotowują do wejścia na rynek pracy. Integrują z innymi na zasadzie dialogu, partnerstwa i równorzędności.

Kuźnia projektów

Po prostu drugi dom

Jest alkohol, przemoc, zaniedbanie. Brakuje troski, opieki i dobrych wzorców. Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wymagają pomocy i dodatkowego wsparcia spoza kręgu rodziny. W Ciechanowie taką kompleksową pomoc – terapeutów, pedagogów i wychowawców – otrzymują podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego. Placówkę w ramach unijnego projektu „Dzieci – nasza wspólna sprawa” powołał do życia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Europejski filar praw socjalnych

Społeczne wyzwania Europy

Europa przoduje w światowych rankingach jakości życia. Również Polska pod względem średniej długości życia, długości płatnego urlopu oraz urlopu macierzyńskiego, a także czasu spędzanego poza pracą należy do grupy światowych liderów. Nie zapominajmy, że to dopiero początek naszej drogi do czołówki krajów, w których żyje się najlepiej – przed nami są bardzo poważne wyzwania społeczne.

Rozliczam projekt EFS

Zapiąć na ostatni guzik

Rozliczenie projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nie musi być trudne. Powinniśmy jednak zadbać o to, aby przed zawarciem umowy o dofinansowanie starannie skonstruować wskaźniki, od spełnienia których uzależnione będzie wypłacenie dotacji.

Nasze działania

Kalendarium wydarzeń

Mamy dla Ciebie Mapę wydarzeń na Mazowszu – w jednym miejscu zebraliśmy informacje, gdzie (poza siedzibą Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich) możesz z nami porozmawiać m.in. o swoim pomyśle, przy okazji poznając regionalny folklor, tradycję oraz uroki Mazowsza.