Dźwignie pomocy


Nieobecni, a przecież są – ukryci w statystykach bezrobocia, na mapach ubóstwa, wykazach klientów opieki społecznej czy długich kolejkach do publicznej służby zdrowia. Wykluczeni, czyli bezrobotni, biedni, niepełnosprawni czy z jakiegokolwiek innego powodu znajdujący się poza głównym nurtem życia społecznego. Ponowne włączenie ich do społeczeństwa wymaga specjalnych działań – nie tylko od nich samych. Na Mazowszu instrumentem włączenia społecznego jest między innymi Regionalny Program Operacyjny, a dokładnie priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.