Pomoc na wiele sposobów


Powinniśmy być przekonani, że dysponujemy rozwiązaniami, które wpływają na losy niepełnosprawnych i wykluczonych. To dzięki nim stawiają oni pierwsze, nieśmiałe kroki na zawodowym polu, uczą się funkcjonowania w zawodowym środowisku, przekraczają bariery, które wydawały się im nie do pokonania – mówi Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.